...

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego LIRYKA

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Studiem fotograficznym jest firma LIRYKA Atelier Fotografii Sp. z.o.o., ul. Podwisłocze 27/91, 35-309 Rzeszów, NIP: 813-372-36-29, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 1. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 1. Opiekun / Opiekunka Studia – osoba będąca obecna podczas wynajmu Studia.
 

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła, tła fotograficzne, akcesoria fotograficzne i inne wyposażenie Studia wymienione w załączniku regulaminu.
 2. Sprzęt fotograficzny (aparaty, obiektywy itp.) nie wchodzi w zakres podstawowego wyposażenia studia.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.
 4. Podczas wynajmu studia obecna jest Opiekunka lub Opiekun Studia. Istnieje możliwość wybrania płci Opiekuna ze względu na charakter realizacji czy potrzebę intymności przebywających na terenie Studia osób.
 5. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji Opiekunom Studia.
 6. Sprzęt i wyposażenie znajdujące się w Studio nie mogą być wynoszone poza nie.


§3

 1. W Studio obowiązuje samoobsługa. Tj. samodzielne ustawianie lamp, akcesoriów fotograficznych, dekoracji i innych elementów Studia. Opiekunowie Studia pełnią funkcję wyłącznie informacyjno – instrukcyjną.
 2. Najemca oraz osoby trzecie przebywające w Studio podczas wynajmu (modelki, modele, wizażyści fryzjerzy, asystenci itp.) zobowiązują się wykorzystywać wynajęty sprzęt i wyposażenie Studia zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, by nie uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu.
 3. Zabrania się szurania meblami i innymi akcesoriami po podłodze. W przypadku chęci zmiany miejsca danego przedmiotu, należy go przenieść.
 4. Zabrania się ściągania ze ścian obrazów, neonów i innych elementów.
 5. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez siebie lub przez osoby trzecie przebywające w Studio podczas najmu (modelki, modele, wizażyści, fryzjerzy, asystenci itp.).
 7. W przypadku wynajmu całodniowego Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną 200 zł (nie dotyczy stałych klientów) w dniu wynajmu gotówką. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku niewywiązania się lub niedbałego przestrzegania regulaminu. Kaucja zostaje zwrócona do 24h od momentu weryfikacji, że studio pozostało dokładnie takie samo jak przed wynajmem. W przeciwnym wypadku zostaje wykorzystana na pokrycie strat wynikłych z nieprzestrzegania regulaminu.
 8. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 207 zł brutto w przypadku jego nieuporządkowania.
 9. Wszystkie pomieszczenia i pozostałe wyposażenie Studia (meble, dekoracje, łazienka, pokoje, aneks kuchenny) należy uporządkować i przywrócić do takiego samego stanu jak przed rozpoczęciem użytkowania. Studio wyposażone jest w sprzęt sprzątający jak: odkurzacz, mopy, zmiotki, ścierki itp.
 10. Najemca zobowiązuje się do odłożenia wszystkich akcesoriów i mebli w to samo miejsce, w którym zastane były w chwili rozpoczęcia wynajmu.
 11. W studiu obowiązuje korzystanie z obuwia zmiennego, zapewnionego przez Wynajmującego. Wchodzenie na tła kartonowe, jest możliwe bez obuwia lub w czystym i uprzednio przygotowanym (np. przez podklejenie podeszwy taśmą przezroczystą).
 12. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (ubrudzenia lub zniszczenia) tła kartonowego 37 zł za mb.
 13. Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
 15. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub Opiekunów Studia.
 16. Zabrania się spożywania w Studio alkoholu i innych używek.
 17. Wynajmujący oraz Opiekun / Opiekunka nie odpowiadają za pozostawione w Studio rzeczy.
 

§4

 1. Opłaty za wynajem Studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie https://liryka.bookero.pl. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
 2. Jednostką rozliczeniową jest pełna godzina zegarowa.
 3. Po dokonaniu rezerwacji należy niezwłocznie dokonać opłaty z góry, korzystając z szybkich płatności online, a następnie wypełnić krótką ankietę. W przypadku braku płatności rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 4. Istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą: cateringu, projektora lub organizacji innych usług.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wynajmu w trakcie sesji, jeśli w systemie widnieje informacja o dostępności Studia. Przedłużenie wynajmu jest możliwe wg pełnych godzin.
 6. Od 14 lutego 2024 r. przy wynajmach powyżej 5 osób (fotograf + 4 osoby) obowiązuje dopłata w wysokości 10 zł brutto za każdą kolejną osobę, płatne gotówką na miejscu.
 7. Istnieje możliwość wynajęcia Studia na wydarzenia, spotkania biznesowe, szkolenia, warsztaty i inne typu baby shower, wieczór panieński, czy urodziny. Dopłata do Cennika wynosi 207 zł i dotyczy wynajmów w tym charakterze powyżej 3 godzin i powyżej 5 osób.
 8. Odwołanie lub przełożenie terminu do 48 godzin przed zaplanowaną rezerwacją jest bezpłatne. W przypadku odwołania rezerwacji lub chęci przełożenia wynajmu w dniu zarezerwowanego terminu naliczane jest 100% kosztów.
 9. Potwierdzenie rezerwacji wiąże się z wpłatą pełnej kwoty wynajmu.
 

§5

 1. Rezerwacji Studia można dokonać wyłącznie w systemie rezerwacji: https://liryka.bookero.pl.
 2. Czas trwania wynajęcia Studia fotograficznego liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji. Przekroczenie czasu wynajmu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.
 3. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie tel. 727 317 713, lub poprzez e-mail hello@liryka.net.
 

§6

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12 września 2023 roku.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.