...

Taras widokowy

Taras widokowy 10 m² z panoramicznym widokiem na centrum miasta, również często wykorzystywany do sesji zdjęciowych i filmów, w słoneczne dni z pięknym zachodem słońca.

Miejsce, które dla wielu jest przestrzenią do odpoczynku, wyjścia na świeże powietrze w przerwie między ujęciami. Jeśli cenisz chwile z widokiem na tętniące życiem miasto, to koniecznie zobacz nasz taras.

Tu także powstają kadry do sesji wizerunkowych dla architektów, branży nieruchomości czy biznesu, ale i do sesji kobiecych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.